29 มี.ค. 2555

Never Want To Live Without You - ไม่มีทางที่จะต้องการอยู่โดยปราศจากเธอเลย

แปลเพลง Never Want To Live Without You
Performed by : Eric Benet
Written by : Eric Benét, George Nash, Jr.
Album : Lost in Time
Producer : Eric Benét, George Nash, Jr., Demonté Posey
Label : Reprise
Genre : R&B, Soul
Year : 2010

I'm known to have a heart
that love couldn't find
I used to
come and go
no thought of what I left behind
But now
somehow
I've grown to see the world
through brand new eyes
A better world that you've shown to me

When you were gone
Felt like the stars were pointless to shine
And my days dragged on
Without a cause or reason to find ,babe
I'm on my own
I'm just a lonely waste of time
That should be spent with you faithfully

[Chorus:]
So I never wanna live without you
Never gonna live to doubt you
I never wanna live without you
Never wanna live
Cause you're the biggest part of my life
All of my world is built around you
Never make it through without you
All the love you bring to me

I was blind
Such a fool but now I see ,darling
Just hold my hand
Wherever we are is home to me
And now the second chance
to start a life and family
I thank the Lord and you
for this gift to me

[Chorus:]
So I never wanna live without you baby
Never gonna live to doubt you
No I never wanna live without you baby
Never wanna live without the biggest part of my life
Wanna build my world around you baby
Never make it through without you
All the love you bring to me

Thank you for the love
When you knew I was wrong
Thank you for the chance
To run back to your arms
Where I belong
I don't need to see
Who or what is there on the other side
Cause you are my love
My life
Until the day I die

[Chorus]

ฉันรู้ ถึงการที่มีหัวใจ
ที่ความรักไม่สามารถหาเจอ
ที่ฉันเคยเป็น
เกิดขึ้นมาและดับไป
ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ฉันทิ้งไว้เบื้องหลัง
แต่ในตอนนี้
ด้วยเหตุใดก็ตาม
ฉันเติบโตขึ้นมา
มองเห็นโลกผ่านดวงตาคู่ใหม่
โลกที่ดีกว่าเดิม ที่เธอได้แสดงให้ฉันเห็น

เมื่อเธอจากไป
รู้สึกเหมือนดวงดาวส่องแสงไร้จุดหมาย
และวันเวลาของฉันเชื่องช้าน่าเบื่อ
ไม่มีสาเหตุหรือเหตุผลใดที่จะค้นหา
ฉันโดดเดี่ยว
ฉันปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างเหงาๆ
ซึ่งฉันควรใช้เวลานั้นร่วมกับเธออย่างซื่อสัตย์จริงใจ

[ท่อนซ้ำ:]
ฉันจึงไม่มีวันต้องการอยู่โดยปราศจากเธอเลย
ไม่มีทางที่จะอยู่โดยทำให้เธอเคลือบแคลงสงสัย
ฉันไม่เคยต้องการอยู่โดยปราศจากเธอเลย
ไม่มีวันที่อยากจะมีชีวิตอยู่(ในแบบนั้น)
เพราะเธอคือส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉัน
โลกทั้งใบของฉันถูกสร้างขึ้นรอบๆเธอ
ไม่มีทางจะผ่านพ้นเรื่องราวไปได้โดยไม่มีเธอ
รักทั้งหมดที่เธอนำมาสู่ฉัน

ฉันเคยเป็นเหมือนคนตาบอด
ช่างโง่เหลือเกิน แต่ตอนนี้ฉันได้เห็นแล้ว
จับมือฉันไว้
ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหน ก็เป็นเหมือนบ้านสำหรับฉัน
และตอนนี้
โอกาสครั้งที่สองในการเริ่มต้นชีวิตและครอบครัว
ฉันขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณเธอ
สำหรับของขวัญอันนี้ที่ให้ฉันมา

[ท่อนซ้ำ:]
ฉันจึงไม่มีวันต้องการอยู่โดยปราศจากเธอเลย
ไม่มีทางที่จะอยู่โดยทำให้เธอเคลือบแคลงสงสัย
ไม่ ฉันไม่เคยต้องการอยู่โดยปราศจากเธอเลยที่รัก
ไม่มีวันที่อยากจะมีชีวิตโดยไม่มีเธอ ส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉัน
ต้องการสร้างโลกของฉันรอบๆกายเธอ ที่รัก
ไม่มีทางผ่านเรื่องราวไปได้โดยปราศจากเธอ
รักทั้งหมดที่เธอนำมาสู่ฉัน

ขอบคุณสำหรับความรัก
ตอนที่เธอรู้ว่าฉันทำผิดพลาดไป
ขอบคุณสำหรับโอกาส
ที่เปิดให้ฉันวิ่งเข้าหาอ้อมแขนเธอ
ที่ๆฉันเป็นเจ้าของ
ฉันไม่ปรารถนาจะเห็นว่า
ใครอื่นหรือสิ่งอื่นที่อยู่(เพื่อเธอ)ตรงนั้น
เพราะเธอคือคนรักของฉัน
คือชีวิตของฉัน
จนถึงวันที่ฉันตาย

[ท่อนซ้ำ:]
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape