25 ส.ค. 2552

Nice To Be With You - รู้สึกดีที่อยู่กับเธอ

Gallery

LYRICS:เนื้อเพลง


Oh, it's so nice to be with you
I love all the things you say and do
And it's so nice to hear you say
You're gonna please me in every way
Honey, I got the notion
You're causin' commotion in my soul

โอ้,มันช่างดีที่ได้อยู่กับเธอ
ฉันรักทุกสิ่งที่เธอพูดและทำ
และมันช่างดีที่ได้ยินเธอพูดว่า
เธอจะทำให้ฉันชื่นใจในทุกๆทาง
ที่รัก,ฉันมีความเชื่อมั่น
เธอกำลังเป็นต้นเหตุให้เกิดความตื่นเต้นในใจฉัน

Baby, you and me have got somethin' that's real
I know it's gonna last a lifetime
Aww, ya better believe it, girl
At night I call your name
Darkness fills my room, I'm only dreamin'
About the time I'm gonna be with you

ที่รัก,เธอกับฉันมีบางอย่างที่เป็นจริง
ฉันรู้ว่ามันกำลังจะยั่งยืนไปชั่วชีวิต
โอ้,เธอเชื่อดีกว่านะ,ที่รัก
ตอนกลางคืน ฉันเรียกชื่อเธอ
ความมืดอยู่เต็มห้องห้องฉัน,ฉันแค่กำลังฝันไป
ฝันถึงเวลาที่ฉันจะได้อยู่กับคุณ

When I'm feelin' down
You're there to pick me up and help me to carry on
Aww, little things mean a lot
When you need a shoulder to cry on
I'm there to ease the pain and chase away the rain
Aww, darlin', I just gotta say

เมื่อฉันรู้สึกผิดหวัง
เธอก็อยู่ที่นั่นและช่วยฉันให้อยู่ต่อไปได้
โอ้ว,สิ่งเล็กๆน้อยที่มีความหมายมากมาย
เมือเธอต้องการไหล่ไว้ซบเพื่อร้องไห้
ฉันก็อยู่ที่นั่น บรรเทาความทุกให้เธอและขับไล่สายฝนไป
โอ้ว,ที่รัก,ฉันแค่ต้องบอกว่า

Oh, it's so nice to be with you
I love all the things ya say and do
And it's so nice to hear you say
You're gonna please me in every way

โอ้,มันช่างดีที่ได้อยู่กับเธอ
ฉันรักทุกสิ่งที่เธอพูดและทำ
และมันช่างดีที่ได้ยินเธอพูดว่า
เธอจะทำให้ฉันชื่นใจในทุกๆทาง

Oh, it's so nice to be with you
I love all the things ya say and do

โอ้,มันช่างดีที่ได้อยู่กับเธอ
ฉันรักทุกสิ่งที่เธอพูดและทำ

And it's so nice to hear you say
You're gonna please me

และมันช่างดีที่ได้ยินเธอพูดว่า
เธอจะทำให้ฉันชื่นใจ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น